Seleccionar página
  • Nom: Maya del pla del mestre
  • Raça: Gos d’atura
  • Descripció: color sorra
  • Data de naixament: 07-03-2019
  • Sexe: Famella